Đối tượng tham quan bao gồm:

 • Thú y
 • Bệnh viện thú y
 • Nhà bán lẻ
 • Giống nuôi
 • Dịch vụ chăm sóc
 • Nhà nhập khẩu/ xuất khẩu
 • Nhà phân phối chính/ Nhà bán sỉ toàn quốc
 • Nhà sản xuất/ cung cấp
 • Cửa hàng online
 • Nhà phân phối khu vực
 • Cửa hàng thú cưng